fbpx

Smittevernsregler for ExploRana As

De viktigste tiltakene for å begrense smittespredningen er:  

 1. Syke personer skal holde seg hjemme 
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold 
 3. Kontaktreduserende tiltak 

Aktiviteter og utleie av utstyr 

 • Ved mottak av gjester, oppfordres disse til å holde avstand både til andre utenfor familie/gruppe og instruktør/guide.
 • Instruktør/guide utfører håndhygiene før og etter mottak av gjester.
 • Personlig buff kan deles ut til alle passasjerer ved hånd desinfiseringsstasjon – Ved bruk av buff skal denne straks tas på over nese og munn, og skal holdes på over nese og munn hele turen. Videre veiledning blir gitt ved oppmøte.Dersom gjester fraktes av instruktør/guide, bruker denne ansiktsmaske og engangshansker til alle er tilbake i friluft og avstand kan opprettholdes.
 • Ved tilpasning av utstyr, skal instruktør/guide bruke ansiktsmaske og engangshansker til dette arbeidet er ferdig.
 • Utstyr desinfiseres grundig før utlevering til gjest, alternativt henges utstyr til lufting/tørking i 24 timer.
 • Dersom instruktør/guide må gripe inn ved skade eller hjelp må gis, SKAL denne ta på seg ansiktsmaske og engangshansker før hjelp administreres.
 • Ute er vi omgitt av frisk luft, som medfører at vi ikke er så sårbare for «15 minutters eksponering» som vi er innendørs i stillestående luft.
 • Dersom utlevert utstyr skal brukes før det har gått 24 timer, desinfiseres dette grundig.
 • Fysisk kontakt skal unngås og avstand på 1 m tilstrebes.
 • Tilbakemeldinger fra gjester tas imot, med tips til bedre rutiner.
 • Smittevernveiledning og regler og råd fra den Kommunale Smittevernsledelse, tas på den største alvor og skal etterleves, for å unngå smittespredning, som kan medføre tilbakeslag og nye runder med Korona-problematikk.

Svartiskiosken kafe

 • Ved ankomst Svartiskiosken, bruk hånddesinfeksjon plassert ved inngang før berøring av flater, gjenstander med mer. Det settes opp skilt ved siden av inngangsdør som minner om håndvask og avstand, samt hvor mange som tillates inne i lokalet samtidig.
 • Har du symptomer på luftveis-infeksjon eller feber – hold deg hjemme. Du er hjertelig velkommen hos oss når formen er bedre. Hånd-desinfisering skal finnes på tur inn og ut av våre lokale, samt ved betalingsterminal.
 • Inne i kiosken har vi bordservering. Vi sørger for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand. 
 • Det vil finnes hånddesinfiseringsmiddel til bruk for ansatte på disk og på kjøkken. I tillegg vil det være mulighet for å bruke engangshansker ved håndtering av kontanter og mat.
 • Det er mulighet for bruk av «tæpping» ved betaling med kort, og kvittering kan sendes på epost hvis ønskelig.
 • Mellom hver kunde blir disk og utstyr som gjester kommer i kontakt med, vasket og desinfisert.
 • Lokaler gjennomgås mellom hver “omgang” av gjester, ryddes for eventuelle ting som ikke tilhører driften, og berøringsflater desinfiseres.

Det blir lagt til rette for at man kan unngå trengsel mellom personer ved inngang. Meny står oppslått på vegg og utleveres ikke manuelt. Ansatte utfører håndhygiene før og etter servering og annen kundebehandling.

Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten